Бөлімдер

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ВЕТЕРИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫНЫң
БӨЛІМДЕРІ
Бөлімдердің атауы
Бөлім басшысы
Байланыс телефондары
Әкімшілік-қаржы бөлімі
Уркинбаев
Узакбай
Жолдасбаевич
8-7132-54-44-26
Ветеринариялық шараларды талдау, болжау және ветеринариялық
есеп бөлімі
Базаров
Иса
Омарович
8-7132-54-43-38
Ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі
Жаркынова
Мария
Джанталаповна
8-7132-54-41-87,
8-7132-41-59-26